Upit Samarkand, pronađeno natuknica: 13

Samarkand

Samarkand (ruski Самарканд [səmarka'nt]) ili Samarqand (uzbečki; također Самарк̦анд [samarqa'nd]), grad ...

Abdulah II. (uzbečki kan)

Abdulah II., uzbečki kan iz dinastije Šaibanida (?, 1533 – Samarkand, početkom 1598). Na vlast došao ...

Buhari

Buhari (puno ime Muḥammad ibn Ismā‛il al-Buh_ārī [buxa:'ri:]), arapski pisac (Buhara, 810 – Samarkand, ...

Džingis-kan

Džingis-kan (pravo ime Temudžin), mongolski vojskovođa, osnivač mongolske države (na Ononu, između 1155. ...

González de Clavijo, Ruy

González de Clavijo [gɔnϑa'lεϑ δe klaβi'xo], Ruy, španjolski diplomat (Madrid, ? – Madrid, 2. IV. 1412). ...

Karimov, Islam

Karimov (rus. izgovor [kar’i'məf]), Islam, uzbekistanski političar (Samarkand, 30. I. 1938 – Taškent, ...

Kaši al-

Kaši, al- (puno ime Giyāt al-dīn Ğamšīd ibn Mas‘ūd al-Kāšī [ka:'ši:]), perzijski matematičar i astronom ...

Taftazani, Saduddin Masud ibn Umar al-

Taftazani [~za'ni], Saduddin Masud ibn Umar al-, arapski vjerski pravnik, teolog, filolog, retoričar, ...

Timur

Timur (Timur Lenk, u zapadnim izvorima Tamerlan), azijski osvajač i osnivač Timuridskoga Carstva i timuridske ...

Ulug-beg

Ulug-beg, mongolski astronom i matematičar (Soltaniyeh, Iran, 22. III. 1394 – Samarkand, Uzbekistan, ...

(1)  2