Upit Sakkara, pronađeno natuknica: 3

Sakkara

Sakkara (arapski Ṣaqqāra), prostrana nekropola staroegipatskoga grada Memfisa, oko 20 km južno od Kaira. ...

mastaba

mastaba (arap. maṣṭaba: klupa, terasa), tip egipatske grobnice pravokutnog oblika s ravnim krovom, ukošenim ...

Memfis

Memfis (grčki Μέμφις, Mémphis, arapski Manf), grčko ime staroegipatskoga grada Men-nefera ili Inbu-hedja ...