Upit Rutte Mark, pronađeno natuknica: 3

Rutte Mark

Rutte [ru'tə], Mark, nizozemski političar (Hag, 14. II. 1967). Završio studij povijesti na Sveučilištu ...

Nizozemska

Nizozemska (Nederland; Kraljevina Nizozemska/Koninkrijk der Nederlanden), država u zapadnoj Europi, ...

političke stranke

političke stranke, dobrovoljna udruženja građana koja nastaju radi sudjelovanja u natjecanju za političku ...