Upit Ratio educationis, pronađeno natuknica: 1

Ratio educationis

Ratio educationis [ra'ci·o e:duka:ci·o:'nis] (latinski), uredba o organizaciji školstva (zakon o školstvu) ...