Upit Rankine William John Macquorn, pronađeno natuknica: 3

Rankine, William John Macquorn

Rankine [ræ'ŋkin], William John Macquorn, škotski inženjer (Edinburgh, 5. VII. 1820 – Glasgow, 24. XII. 1872). ...

hidrodinamika

hidrodinamika (hidro- + dinamika), grana hidromehanike koja se bavi zakonima gibanja tekućina i pojavama ...

temperaturne ljestvice

temperaturne ljestvice, ljestvice u različitim jedinicama temperature, koje se upotrebljavaju na termometrima ...