Upit Rašiduddin Tabib, pronađeno natuknica: 2

Rašiduddin Tabib

Rašiduddin Tabib (Rašīd ad-Dīn Faḍl Allāh Hamadānī), perzijski liječnik, povjesničar i vezir (Hamadan, ...

Perzija

Perzija, do 1935. službeni naziv za Iran, izveden od imena Perzijanaca, dominantnog etničkog sloja na ...