Upit Promet, pronađeno natuknica: 771

promet

promet, premještanje osoba, životinja, stvari, dobara, podataka, informacija i sl. s jednoga mjesta ...

promet unutarnjim vodama

promet unutarnjim vodama, promet plovila plovnim rijekama, kanalima i jezerima. Plovila mogu biti riječna, ...

promet, robni i novčani

promet, robni i novčani, kruženje robe i novca u financ. sustavu prodaje roba i plaćanja cijena, što ...

bezgotovinski promet

bezgotovinski promet, način namirivanja obveza plaćanja bez upotrebe gotovine, prijenosom novčanog iznosa ...

cestovni promet

cestovni promet, prometna grana koja obavlja prijevoz ljudi i robe cestovnim vozilima. Pješački, zaprežni, ...

Čovjek i promet

Čovjek i promet, stručno-znanstveni časopis za medicinu i psihologiju prometa te granična područja; ...

gradski promet

gradski promet, prijevoz ljudi i dobara na području grada i prigradskih naselja, jedan od temeljnih ...

obračunski promet

obračunski promet, bezgotovinski platni promet koji se odvija putem financijskih institucija. Obračun ...

platni promet

platni promet, sva plaćanja između pravnih i fizičkih osoba radi podmirenja obveza (dugova) i naplate ...

pomorski promet

pomorski promet, prijevoz ljudi i dobara morem; u užem smislu, djelatnost pomorskog brodarstva, morskih ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|