Upit Primorsko-goranska županija, pronađeno natuknica: 9

Primorsko-goranska županija

Primorsko-goranska županija (VIII), administrativno-teritorijalna jedinica na zapadu Hrvatske sa sjedištem ...

Gomirje

Gomirje, selo u Gorskom kotaru, 7 km južno od Vrbovskoga, Primorsko-goranska županija; 342 st. (2011). ...

Grižane-Belgrad

Grižane-Belgrad, selo 4 km sjeveroistočno od Crikvenice, Primorsko-goranska županija; 934 st. (2011). ...

Grobnik

Grobnik, selo u Grobničkome polju, oko 10 km sjeveroistočno od Rijeke, općina Čavle, Primorsko-goranska ...

Hreljin

Hreljin, naselje povrh Bakarskoga zaljeva, Primorsko-goranska županija; 2191 st. (2011). Leži na 307 m ...

Hrvatska (država)

Hrvatska (Republika Hrvatska), država u jugoistočnoj Europi, između Slovenije na sjeverozapadu (duljina ...

Ičići

Ičići, turistički gradić na obali Riječkoga zaljeva (Istra), Primorsko-goranska županija; 856 st. (2011). ...

Ika (grad)

Ika, turistički gradić na zapadnoj obali Riječkoga zaljeva (Istra), 4 km jugozapadno od Opatije, Primorsko-goranska ...

Mošćenice

Mošćenice, gradić u istočnoj Istri, Primorsko-goranska županija; 297 st. (2011). Leži na padinama Učke, ...