Upit Povijesni prilozi, pronađeno natuknica: 12

Povijesni prilozi

Povijesni prilozi, znanstveni časopis Hrvatskog instituta za povijest, koji objavljuje radove iz područja ...

časopis

časopis, vrsta serijske publikacije koja izlazi u redovitim razmacima, kraćim od godine, a dužim od ...

Hrvatski institut za povijest

Hrvatski institut za povijest, znanstvena institucija za proučavanje povijesti hrvatskog naroda, sa ...

Behar

Behar, list za zabavu i pouku što su ga 1900. u Sarajevu pokrenuli muslimanski intelektualci Safvet-beg ...

enciklopedija

enciklopedija (prema grč. ἐγϰύϰλıος: koji ide redom; opći + -pedija). Djelo u kojem se, abecednim ili ...

Handžić, Adem

Handžić, Adem, bosanskohercegovački povjesničar (Tešanj, 4. V. 1916 – Sarajevo, 28. XI. 1998). Višu ...

Kinezi

Kinezi, većinski narod Kine. Sami se nazivaju Han, a to je i njihov službeni naziv u Kini. Izvan Kine ...

Makedonci

Makedonci, južnoslavenski narod naseljen najvećim dijelom u Makedoniji (oko 1 350 000 pripadnika). Autohtono ...

Minih, Hristofor Antonovič

Minih [m’i'n’ih], Hristofor Antonovič (njemački Burkhard Christoph von Münnich [my'ni62179]), ruski general ...

Misirkov, Krste Petkov

Misirkov [mi'~], Krste Petkov, makedonski književnik i polihistor (Postol, antička Pela, Egejska Makedonija, ...

(1)  2