Upit Posavina, pronađeno natuknica: 13

Posavina

Posavina, ravnica oko srednjeg i donjega toka Save; obuhvaća približno 10 000 km2; duga je oko 400 km. ...

Banovina

Banovina (također Banska krajina, Banska zemlja i Banija), područje jugozapadno od Siska u sastavu Sisačko-moslavačke ...

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (akronim BiH), država u jugoistočnoj Europi. Na sjeveru, zapadu i jugu graniči s ...

Drenovci

Drenovci, naselje i općinsko središte u Srijemu (bosutska Posavina), 15 km južno od Spačve; 1898 st. ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

Jurinić, Nikola

Jurinić, Nikola, hrvatski ljetopisac (Posavina, oko 1660 – ?, 29. VI. 1701). God. 1677. pristupio Hrvatskomu ...

kultura polja sa žarama

kultura polja sa žarama, kultura kasnoga brončanog doba (XIII. do VIII. st. pr. Kr.), nastala na prostoru ...

Palmović, Andrija

Palmović, Andrija, hrvatski pjesnik (Rasinja kraj Koprivnice, 27. XI. 1847 – Zagreb, 10. II. 1882). ...

Panonska Hrvatska

Panonska Hrvatska, historiografski pojam za područje koje je u IX. i X. st. uglavnom bilo omeđeno rijekama ...

Pavić, Stjepan

Pavić, Stjepan, hrvatski kulturni i vjerski djelatnik (Hrgovi Donji, BiH, 12. II. 1939). Franjevac. ...

(1)  2