Upit Ploština, pronađeno natuknica: 56

ploština

ploština (znak P), kadšto nazvana površina, fizikalna veličina koja opisuje mjeru dijela neke plohe. ...

Agnesina versiera

Agnesina versiera [ań:ε:'zi] (po Mariji Gaetani Agnesi i [seno]verso: obrnuti sinus), algebarska ravninska ...

Arhimed

Arhimed (grč. Ἀρχıμήδης, Arkhimḗdēs), najveći matematičar i fizičar antičkog doba (Sirakuza, 287. pr. Kr. ...

astroida

astroida (astro- + -id), algebarska ravninska krivulja šestog reda s četirima šiljcima koju opisuje ...

brana (građevinarstvo)

brana, građevina izgrađena preko riječne doline ili korita radi iskorištavanja vodene mase; rjeđe se ...

deltoid

deltoid (grč. δέλτα + -oid: ono što je nalik na grč. slovo Δ), četverokut kojemu su po dvije stranice ...

deseterokut

deseterokut (dekagon grč. δεϰάγονον), višekut s deset stranica, deset kutova i deset vrhova. Ima 35 ...

dijagonalni presjek

dijagonalni presjek, presjek poliedra ravninom koja prolazi jednom od dijagonala okomito na neku stranu. Dijagonalni ...

divovski magnetootpor

divovski magnetootpor (gigantski magnetootpor, također GMR, od engl. giant magnetoresistance), pojava ...

električni otpor

električni otpor (znak R), fizikalna veličina koja opisuje utjecaj vrste tvari, duljine i debljine vodiča ...

(1)  2  3  4  5  6