Upit Pico, pronađeno natuknica: 35

Pico

Pico [pi'ku], otok u skupini Azora, Portugal; 444,8 km2 s 14 148 st. (2011). Vulkanskog je podrijetla; ...

Neblina

Neblina [~li'na] (portugalski Pico da Neblina), najviši vrh Gvajanskoga gorja i Brazila; 2994 m. Leži ...

Pico de Aneto

Pico de Aneto [pi'ko δe ane'to] →  aneto, pico de ...

Pico della Mirandola, Giovanni

Pico della Mirandola [pi:'ko de'l:a mira'~], Giovanni, talijanski filozof i humanist (dvorac Mirandola, ...

Teide

Teide [t62656i'δe] (španjolski Pico de Teide), aktivni vulkan na otoku Tenerife, Španjolska; 3715 m (prije ...

Aneto, Pico de

Aneto, Pico de [pi'ko δe ane'to] (francuski Pic d’Aneto), najviši vrh Pireneja, u gorju Maladeta, sjeverna ...

Aragon

Aragon (Aragonija, španjolski Aragón), autonomna zajednica i povijesna regija u sjeveroistočnoj Španjolskoj; ...

Azori

Azori (portugalski Açores [ɐso'riš]), skupina od 9 većih gorovitih otoka vulkanskog podrijetla i mnogo ...

Bioko

Bioko (španj. izgovor [bio'ko]) (1973–79. Macías Nguema Biyogo; prije Fernando Póo [fεrna'ndo po'o]), ...

Dominikanska Republika

Dominikanska Republika (u nas katkada Dominikana; República Dominicana), srednjoamerička država u Velikim ...

(1)  2  3  4