Upit Per��i�� Nikola, pronađeno natuknica: 7

Cid, Cantar de mio

Cid, Cantar de mio [kanta'r δẹ miọ ϑiδ] (Pjesan o Cidu), najstariji i najveći epski spjev kastiljske ...

Dragić, Nedeljko

Dragić, Nedeljko, hrvatski filmski redatelj, animator, crtač, karikaturist, ilustrator i dizajner (Paklenica ...

geodezija

geodezija (grč. γεωδαıσία: dioba zemlje), znanstvena i tehnička disciplina koja se bavi izmjerom i prikazom ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

latinska književnost

latinska književnost, u najširem značenju, svekolika književnost nastala na latinskom jeziku u trima ...

Sjeverna Makedonija

Sjeverna Makedonija (Republika Sjeverna Makedonija/Republika Severna Makedonija; do 2019. Makedonija), ...

Venecijanski bijenale

Venecijanski bijenale ili Bijenale u Veneciji (talijanski La Biennale di Venezia), skupni naziv za prestižne ...