Upit Pariška škola, pronađeno natuknica: 6

Pariška škola

Pariška škola (francuski École de Paris [ekɔ'l də paʀi']), skupni naziv za smjerove u modernom slikarstvu ...

charta

charta ili carta [ka'rta] (lat.; grč. χάρτης: list pergamenta ili papira), u kasnorimsko doba isprava ...

Francuzi

Francuzi (francuski les Français), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Francuskoj, gdje čini ...

gotika

gotika (njem. Gotik, od kasnolat. gothicus: koji pripada Gotima), stilsko razdoblje u srednjovjekovnoj ...

Pariz

Pariz (franc. Paris [paʀi']), glavni grad Francuske, njezino kulturno, intelektualno, političko i gospodarsko ...

strojarstvo

strojarstvo, stručna djelatnost i znanstvena disciplina koja obuhvaća projektiranje, proizvodnju i eksploataciju ...