Upit Pahor Boris, pronađeno natuknica: 2

Pahor, Boris

Pahor, Boris, slovenski književnik (Trst, 26. VIII. 1913). Za II. svjetskog rata bio je interniran u ...

Slovenci

Slovenci, najzapadniji južnoslavenski narod. Većinski su narod u Republici Sloveniji, gdje čine 83,06% ...