Upit Paša, pronađeno natuknica: 133

paša

paša (tur. paşa; prvotno başa: glavar), naslov visokih vojnih i upravnih dostojanstvenika u Osmanskome ...

Paša, Ivan

Paša, Ivan, hrvatski gospodarstvenik (Veli Iž, 15. VII. 1926 – Zadar, 10. V. 2016). Završio Višu pomorsku ...

Ahmed-paša Džezar

Ahmed-paša Džezar (tur. Ahmed al-Ğazzār paşa [a'~ al62721az:a:'r paša']), osmanski namjesnik i vojskovođa ...

Emin Paša, Mehmed

Emin Paša, Mehmed (pravo ime Eduard Schnitzer), njemački liječnik i istraživač (Oppeln, 28. III. 1840 ...

Mahmud paša Abogović

Mahmud paša Abogović →  angelović, mahmud-paša ...

Vedžihi-paša, Mehmed Salih

Vedžihi-paša, Mehmed Salih (turski Mehmet Salih Vecihi Paşa), osmanski dostojanstvenik (Bozok, danas ...

Achill

Achill [æ'kil] (irski Acaill [a'kəl’]), najveći otok pred zapadnom obalom Irske (grofovija Mayo u povijesnoj ...

agronomija

agronomija (agro- + -nomija), znanost o poljoprivredi; u širem smislu, skup strukovnih i znanstvenih ...

akrodus

akrodus (akro- + grč. ὀδούς: zub) (akrod) (Acrodus), fosilna riba iz mezozoika. Srodnik morskih pasa. ...

amiloidoza

amiloidoza (lat. amylum < grč. ἄμυλον: nemljeveno; škrob + -id + -oza), amiloidna degeneracija; patološki ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >