Upit Opća deklaracija o pravima čovjeka, pronađeno natuknica: 9

Opća deklaracija o pravima čovjeka

Opća deklaracija o pravima čovjeka, dokument UN-a koji predstavlja temeljnu filozofiju pravno obvezujućih ...

deklaracija

deklaracija (lat. declaratio: izjava, proglas), proglas političke, pravne ili druge naravi u obliku ...

prava čovjeka

prava čovjeka, moralna ili prirodna prava na temeljne vrijednosti koja sva ljudska bića imaju u odnosu ...

tortura

tortura (kasnolat.: mučenje), mučenje osobe okrivljene za kažnjivo djelo kako bi je se prisililo na ...

građanska prava

građanska prava, prava čovjeka kao člana polit. zajednice, države (državljanska prava); u širem se značenju ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

jednakost

jednakost, političko načelo i društveni ideal izjednačenosti ljudi prema nekom relevantnom kriteriju ...

ratno pravo

ratno pravo, ukupnost međunarodnopravnih pravila koja se primjenjuju na odnose između zaraćenih država ...

sloboda medija

sloboda medija, jedna od temeljnih sloboda u demokratskim društvima, zaštita koje se jamči ustavima, ...