Upit Odesa, pronađeno natuknica: 53

Odesa

Odesa (ruski Odessa/Одесса [ad’e'sə], ukrajinski Одеса), glavni grad istoimene ukrajinske oblasti i ...

Acosta, Wladimiro

Acosta [ako'sta], Wladimiro (pravo ime Vladimir Konstantinovski), argentinski arhitekt ukrajinskoga ...

Auderska, Halina

Auderska [~de'~], Halina, poljska književnica (Odesa, 3. VII. 1904 – Varšava, 21. II. 2000). Za II. svjetskoga ...

Babelj, Isak Emanuilovič

Babelj (Babel’) [ba'b’il’], Isak Emanuilovič (Isaak Êmmanuilovič), ruski književnik (Odesa, 13. VII. 1894 ...

Bagricki, Eduard Georgijevič

Bagricki (Bagrickij) [bagr’i'ck’ij], Eduard Georgijevič (Êduard Georgievič, pravo prezime Dzjubin), ...

Bazarov Bruhovetski, Anatolij

Bazarov Bruhovetski, Anatolij (puno ime Anatolij Jurjevič Bazarov-Bruhovetski), hrvatski snimatelj ukrajinskoga ...

Belgorod-Dnjestrovski

Belgorod-Dnjestrovski (ruski Belgorod-Dnestrovskij/Белгoрoд-Днестрoвский [b’e'lgərəd dn’istro'fsk’ij]; ...

Bernardin Splićanin

Bernardin Splićanin (Bernardin Drivodilić), franjevac, priređivač hrvatskoga lekcionara (Brač, ? – Pula, ...

Blau, Otto

Blau [blạu], Otto, njemački znanstvenik i diplomat (Nordhausen, 21. IV. 1828 – Odesa, 26. II. 1879). ...

Bosquet, Alain

Bosquet [bɔskε'], Alain (pravo ime Anatole Bisk), francuski književnik ruskog podrijetla (Odesa, 28. III. 1919 ...

(1)  2  3  4  5  6