Upit Nizami, pronađeno natuknica: 5

Nizami

Nizami (perzijski Niẓāmī [niẓa:mi:']), perzijski pjesnik (Gandža, danas Gəncə u Azerbajdžanu, oko 1141 ...

Azerbajdžanci

Azerbajdžanci ili Azeri (azerbajdžanski Azärbaycanlīlar), turkijski narod u Iranu (pretežito pokrajina ...

Hosroe II. Parvez

Hosroe II. Parvez (perzijski 61664osrew Parvīz) perzijski kralj iz dinastije Sasanida (? – ?, 628). Vladao ...

mesnevi

mesnevi (arap. maṯnawī), popularni stari istočnjački metrički oblik, u kojem je svaki stih imao dva ...

Perzija

Perzija, do 1935. službeni naziv za Iran, izveden od imena Perzijanaca, dominantnog etničkog sloja na ...