Upit Nikola I, pronađeno natuknica: 502

Adamović, Marin

Adamović, Marin (Marin Adamov), hrvatski zlatar u Kotoru i Dubrovniku u XV. st. Sin zlatara Adama Kotoranina, ...

Aka

Aka (Acha, Agha, Acsa, Ača), slavonska plemićka obitelj ugarskoga podrijetla. Od prve polovice XIV. st. ...

Aleksandar I. (ruski car)

Aleksandar I., ruski car od 1801., poljski kralj od 1815 (Sankt Peterburg, 23. XII. 1777 – Taganrog, ...

ban

ban (banus), najviši državni dužnosnik u Hrvatskoj i Slavoniji do 1921., srednjovjekovnoj Bosni i srednjovjekovnim ...

Bánffy

Bánffy [ba:'nfi] (Banić), plemićka obitelj, grana plemićkoga roda Hahót. Podrijetlom iz Tiringije. Potkraj ...

Bánffy, Nikola I.

Bánffy [ba:'nfi], Nikola I., hrvatski ban (?, početak XIV. st. – ?, 1356). Mladost proveo na dvoru kralja ...

Dandolo, Andrea

Dandolo [da'~], Andrea, mletački dužd i povjesničar (Venecija, između 1307. i 1310 – Venecija, 7. IX. 1354). ...

Detrico

Detrico [detri'ko], zadarska plemićka obitelj romanskog podrijetla. Začetnik roda Detricus de Gregorio ...

Divnić

Divnić, hrvatska plemićka obitelj u Šibeniku. Podrijetlom iz Skradina, gdje se 1368. spominje Mihovil ...

Gorjanski

Gorjanski (de Gara), slavonska plemićka obitelj (XIII – XVI. st.). Pripadaju među znamenite slavonske ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|