Upit Newtonovi zakoni, pronađeno natuknica: 10

Newtonovi zakoni

Newtonovi zakoni [nju:'tn~] (po Isaacu Newtonu), tri temeljna zakona gibanja (aksioma mehanike) koji ...

fizikalni zakon

fizikalni zakon, univerzalna izjava o prirodnoj pojavi oblikovana na temelju promatranja ili izvođenja ...

Galileijeve transformacije

Galileijeve transformacije (po Galileu Galileiju), matematičke transformacijske relacije kojima se prema ...

gibanje

gibanje. 1. U mehanici, promjena položaja materijalne točke ili promjena položaja ili orijentacije ...

inercijski sustav

inercijski sustav, referentni sustav koji se giba jednoliko po pravcu u odnosu na neki sustav u kojem ...

kinetika

kinetika (prema grč. ϰıνητıϰός: koji se giba, koji pokreće), grana mehanike koja se bavi proučavanjem ...

kozmologija (astronomija)

kozmologija (kozmo- + -logija), u modernoj znanosti kozmologija je grana astronomije koja se bavi proučavanjem ...

mehanika

mehanika (kasnolat. mechanica: strojarstvo < grč. μηχανιϰὴ [τέχνη]: umijeće strojogradnje, od μηχανιϰός: ...

Newton, Isaac

Newton [nju:tn], Isaac, engleski fizičar, matematičar i astronom (Woolsthorpe, 25. XII. 1642 – Kensington, ...

relativistička fizika

relativistička fizika, moderna fizičko-matematička teorija koja potpuno obuhvaća prirodne pojave na ...

(1)