Upit New York City Ballet, pronađeno natuknica: 12

New York City Ballet

New York City Ballet [nju:'jɔ:ɹk si'ti bælẹi'], trupa koju su 1948. osnovali Lincoln Kirstein i G. Balanchine ...

Balanchine, George

Balanchine [bæ'lənči:n], George (pravo ime Georgi Balančivadze), američki plesač i koreograf gruzijskog ...

Kaye, Nora

Kaye [kẹi], Nora (pravo prezime Koreff), američka balerina ruskog podrijetla (New York, 17. I. 1920 ...

Kinkela-Zdešar, Diana

Kinkela-Zdešar, Diana, hrvatska balerina (New York, 6. I. 1964). Nakon angažmana u trupama New York ...

Preljocaj, Angelin

Preljocaj (franc. izgovor [pʀɛlžoka'ž], alb. [preļo'caj]), Angelin (Angjelin), francuski plesač i koreograf ...

Prokovsky, André

Prokovsky [pʀokɔvski'], André, francuski baletni plesač i koreograf (Pariz, 13. I. 1939 – Beausoleil, ...

Robbins, Jerome

Robbins [rɔ:'binz], Jerome (pravo prezime Rabinowitz), američki baletni plesač i koreograf (New York, ...

Barišnjikov, Mihail Nikolajevič

Barišnjikov, Mihail Nikolajevič (Baryšnikov [bar616'šn’ikəf], Mihail Nikolaevič, engl. Mikhail Nikolayevich ...

Tallchief, Maria

Tallchief [tɔ:'lči:f], Maria (pravo ime Betty Marie Tallchief), američka balerina i pedagoginja indijanskoga ...

Taras, John

Taras [tα:'rəs], John, američki baletni plesač, koreograf i pedagog ukrajinskog podrijetla (New York, ...

(1)  2