Upit Nazaret, pronađeno natuknica: 7

Nazaret

Nazaret (hebrejski Nazerat, arapski Al-Nasira, aramejski Nacerét, grčki Ναζαρέϑ, Nazaréth), grad i upravno ...

Galileja

Galileja (hebr. Galil), povijesna pokrajina u Palestini. Njezin sjeverni dio pripada Libanonu, a južni ...

Josip, sv.

Josip, sv., Marijin zaručnik, poočim Isusov (I. st. pr. Kr. – I. st.). Prema Novom zavjetu, potomak ...

Kafarnaum

Kafarnaum (hebr. kefar Naḥūm: selo Nahumovo), gradić u Galileji, Izrael; danas Tell Hum. Najstarije ...

križarski ratovi

križarski ratovi (naziv potječe od znaka križa što su ga vojnici – latinski crucesignati: križem obilježeni ...

Malikul-Kamil al-

Malikul-Kamil, al- (arapski al-Malik al-Kāmil [alma'lik alka:'mil]), sultan iz dinastije Ajubida (?, ...

scenografija

scenografija (lat. scaenographia < grč. σϰηνογραφία, od σϰηνή: skena + -grafija), skup vizualnih, ukrasnih, ...