Upit Mostar, pronađeno natuknica: 62

Mostar

Mostar, najveći grad u Hercegovini, njezino gospodarsko, kulturno i prometno središte, BiH (Federacija ...

Mostar, Gerhart Herrmann

Mostar [mɔ'star], Gerhart Herrmann (pravo ime Gerhart Herrmann), njemački književnik (Gerbitz kraj Bernburga, ...

Afan de Rivera, Karlo

Afan de Rivera, Karlo, hrvatski slikar (Mali Lošinj, 28. X. 1885 – Mostar, 3. VI. 1979). Studirao na ...

Ali Dede Bošnjak

Ali Dede Bošnjak (puno ime ‘Alāuddīn ‘Alī Dede ibn Muṣṭafā al-Bosnawī, Šayẖ at-turba, as-Sigetwārī), ...

Bagarić, Sandra

Bagarić, Sandra, hrvatska operna i operetna pjevačica (Zenica, BiH, 5. IV. 1974). Diplomirala je solo ...

Bajezidagić, Derviš-paša

Bajezidagić (Beyāzīd-aga-zāde), Derviš-paša, bošnjački pjesnik i političar (Mostar, 1552 – Budim, 1603). ...

Bakula, Petar

Bakula, Petar, hrvatski povijesni i vjerski pisac (Batina, 24. V. 1816 – Mostar, 2. X. 1873). Franjevac, ...

Balić, Smail

Balić, Smail, bošnjački orijentalist, islamolog (Mostar, 26. VIII. 1920 – Beč, 14. III. 2002). Studirao ...

Benac, Alojz

Benac, Alojz, hrvatski arheolog (Plehan, 20. X. 1914 – Sarajevo, 6. III. 1992). Klasičnu filologiju ...

Bijedić, Džemal

Bijedić, Džemal, bosanskohercegovački političar (Mostar, 22. IV. 1917 – Inač kraj Kreševa, 18. I. 1977). ...

(1)  2  3  4  5  6  7