Upit Moivre Abraham de, pronađeno natuknica: 5

Moivre, Abraham de

Moivre [mwa:vʀ], Abraham de, francuski matematičar (Vitry-le-François, 26. V. 1667 – London, 27. XI. 1754). ...

kubna jednadžba

kubna jednadžba, algebarska jednadžba kojoj je opći oblik: ax3 + bx2 + cx + d = 0 (a ≠ 0), gdje je x ...

normalna raspodjela

normalna raspodjela (Gaussova distribucija, normalna distribucija, normalna razdioba), statistička teoretska ...

Stirling, James

Stirling [stə:'liŋ], James, škotski matematičar (Garden kraj Stirlinga, ? 1692 – Edinburgh, 5. XII. 1770). ...

trigonometrija

trigonometrija (grč. τρίγωνoς: trokutni + -metrija), dio geometrije u kojem se proučava zavisnost između ...