Upit Modruški Nikola, pronađeno natuknica: 9

Modruški, Nikola

Modruški, Nikola →  nikola modruški ...

Nikola Modruški

Nikola Modruški (Nikola Kotoranin, Nikola iz Maijina, lat. Nicolaus Machinensis, Nicolaus Modrussiensis), ...

Benja

Benja (Begna, Bena, Benković, Kožičić), zadarska plemićka obitelj. U vrelima se spominju od kraja XII. st., ...

Frankapan

Frankapan (Frankopan), hrvatski plemićki rod. Do XV. st. nazivaju se knezovima Krčkima, pa Modruškima, ...

glagoljaštvo

glagoljaštvo, karakterističan segment hrv. kulture, dominantan u sr. vijeku, koji čine: glagoljičko ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

knjiga

knjiga (praslavenska riječ nejasna postanka, možda od staronordijskoga kenning: bilješka, znak, ili ...

Krbavska biskupija

Krbavska ili Modruška biskupija, nekadašnja katolička biskupija sa sjedištem u Krbavi (vjerojatno Mrsinj). ...

latinska književnost

latinska književnost, u najširem značenju, svekolika književnost nastala na latinskom jeziku u trima ...