Upit Mentor, pronađeno natuknica: 20

Mentor

Mentor (grč. Mέντωρ, Méntōr), u Homerovoj Odiseji, stanovnik Itake, prijatelj Odisejev, kojemu je ovaj, ...

Bell Burnell, Jocelyn

Bell Burnell [bel bə:ne'l], Jocelyn, britanska radioastronomkinja (Belfast, 15. VII. 1943). Diplomirala ...

Bogdanić, Peruško

Bogdanić, Peruško, hrvatski kipar (Stari Grad na Hvaru, 24. X. 1949). Završio 1976. Akademiju likovnih ...

Bruerević, Marko

Bruerević, Marko (Bruerović, Bruère Desrivaux, Marc), hrvatski pisac francuskog podrijetla (Tours ili ...

Cleveland (Ohio)

Cleveland [kli:'vlənd], grad i luka u saveznoj državi Ohio, na ušću rijeke Cuyahoga u jezero Erie, SAD; ...

Cvetko, Dragotin

Cvetko, Dragotin, slovenski muzikolog (Vučja vas, 19. IX. 1911 – Ljubljana, 2. IX. 1993). Školovao se ...

Dragišić, Juraj

Dragišić, Juraj (Georgius Benignus de Salviatis, de Argentina, de Bosnia, Macedo, de Feliciis, Dobrotić, ...

Goethe, Johann Wolfgang

Goethe [gø:'tə], Johann Wolfgang, njemački književnik i mislilac (Frankfurt na Majni, 28. VIII. 1749 ...

Jiménez, Juan Ramón

Jiménez [xime'neϑ], Juan Ramón, španjolski pjesnik (Moguer, Huelva, 24. XII. 1881 – San Juan, Portoriko, ...

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson [62721ɔ:'nsən ənd 62721ɔ:'nsən], američka farmaceutska kompanija sa sjedištem u New Brunswicku ...

(1)  2