Upit Memfis, pronađeno natuknica: 5

Memfis

Memfis (grčki Μέμφις, Mémphis, arapski Manf), grčko ime staroegipatskoga grada Men-nefera ili Inbu-hedja ...

Antioh IV. Epifan

Antioh IV. Epifan (grčki Ἀντίοχος ὁ Ἐπıφανής, Antíokhos ho Epiphanḗs), sirijski kralj (? – pokrajina ...

Asarhadon

Asarhadon (asirski Aššurahiddin), asirski kralj od 680. do 669. pr. Kr. Uspješno ratovao u Arabiji, ...

Djoser

Djoser ili Zoser, vladar treće egipatske dinastije (oko 2680. pr. Kr. – 2660. pr. Kr.), kojemu je prijestolnica ...

grad (naselje)

grad, veće, kompaktno izgrađeno naselje, organizirano u više ili manje povezanu, diferenciranu društvenu ...