Upit Living Theatre, pronađeno natuknica: 8

Living Theatre

Living Theatre [li'viŋ ϑịə'təɹ], američka kazališna skupina koju su 1947. u New Yorku osnovali Judith ...

Beck, Julian

Beck [bek], Julian, američki dramatičar, kazališni redatelj i slikar (New York, 31. V. 1925 – New York, ...

Chaikin, Joseph

Chaikin [čα:i'kin], Joseph, američki kazališni redatelj i glumac (New York, 16. IX. 1935 – New York, ...

Gelber, Jack

Gelber [ge'lbəɹ], Jack, američki dramatičar (Chicago, 12. IV. 1932 – New York, 9. V. 2003). Gotovo sve ...

Malina, Judith

Malina [mα:li:'nə], Judith, američka kazališna redateljica i glumica (Kiel, Njemačka, 4. VI. 1926 – ...

režija

režija (franc. régie: uprava, prema lat. regere: upravljati). 1. Umjetničko i tehničko oblikovanje ...

Rice, Elmer

Rice [rạis], Elmer (pravo ime Elmer Leopold Reizenstein), američki dramatičar i redatelj (New York, ...

Sjedinjene Američke Države

Sjedinjene Američke Države (akronim SAD; United States of America, akronim USA), država u Sjevernoj ...