Upit Litva, pronađeno natuknica: 42

Litva (država)

Litva (Lietuva, Republika Litva/Lietuvos Respublika), država u sjeveroistočnoj Europi, na obali Baltičkoga ...

Banovići

Banovići (prije Litva), grad u istočnoj Bosni, 33 km jugozapadno od Tuzle, BiH (Federacija BiH); 6432 st. ...

Aleksandar Jagelović

Aleksandar Jagelović, veliki litavski knez od 1492. i poljski kralj od 1501 (Krakov, 14. VIII. 1461 ...

Antokoljski, Mark Matvejevič

Antokoljski [antako'l’sk’ij], Mark Matvejevič (Antokol’skij, Mark Matveevič), ruski kipar (Vilnius, ...

Berenson, Bernard

Berenson [be'rənsən], Bernard, američki povjesničar umjetnosti (Butremancz, Litva, 26. VI. 1865 – Settignano, ...

Czeczot, Jan

Czeczot [če'čot], Jan, poljski i bjeloruski književnik (Maluszyce, Bjelorusija, 24. VI. 1796 – Druskieniki, ...

euro

euro (prema Europa), jedinstvena zajednička valuta Europske unije, uvedena u trećoj fazi ostvarivanja ...

Europa (kontinent)

Europa, zapadni dio velike kopnene mase Eurazije, koja se pruža između Atlantskog i Tihog oceana. Zbog ...

Europska unija

Europska unija (engleski European Union, akronim EU), međuvladina i nadnacionalna organizacija 27 europskih ...

Galicija (Poljska)

Galicija (Poljska), nekadašnja austrijska krunska zemlja. Pod tim imenom poznata od 1772. god. (latinizirani ...

(1)  2  3  4  5