Upit Lema, pronađeno natuknica: 7

lema

lema (lat. lemma: tema, predmet < grč. λῆμμα: primljeno, dobit). 1. Posredan zaključak, teza preuzeta ...

Borel, Émile

Borel [bɔʀε'l], Émile, francuski matematičar (Saint-Affrique, 7. I. 1871 – Pariz, 3. II. 1956). Diplomirao ...

leksikografija

leksikografija (prema grč. λεξıϰός: koji se odnosi na riječi, odn. λεξıϰόν [βıβλίον]: rječnik + -grafija), ...

leme

leme (znanstv. lat. lema), ličinke više vrsta kukaca, žitnih balaca, crvenoga balca (Oulema melanopus), ...

lemljenje

lemljenje (prema lem, od njem. Lehm: glina, ilovača), spajanje metalnih dijelova s pomoću rastaljenoga ...

poučak

poučak, dokazana tvrdnja izražena formulom ili riječima. Ponekad je to sinonim za teorem a ponekad je ...

Zorn, Max

Zorn (njem. izgovor [cɔrn], engl. [zɔ:ɹn]), Max, američki matematičar njemačkoga podrijetla (Krefeld, ...