Upit Latituda, pronađeno natuknica: 2

latituda

latituda (franc. latitude < lat. latitudo: širina), geografska širina, koordinata na Zemljinoj površini. ...

ekliptički koordinatni sustav

ekliptički koordinatni sustav, koordinatni sustav na nebeskoj sferi kojemu je osnovna ravnina ekliptika. ...