Upit Laplace Pierre Simon de, pronađeno natuknica: 7

Laplace, Pierre Simon de

Laplace [lapla's], Pierre Simon de, francuski astronom i matematičar (Beaumont-en-Auge, Calvados, 28. III. 1749 ...

Biot-Savartov zakon

Biot-Savartov zakon [bjo sava:'ʀ~] (Laplaceov zakon [lapla's~]), fizikalni zakon koji opisuje vezu između ...

geofizika

geofizika (geo- + fizika), prirodna znanost koja proučava fizikalna svojstva Zemlje i procese na njoj, ...

gravitacija

gravitacija (prema lat. gravitas: težina), sila uzajamnog privlačenja između masa. Po Isaacu Newtonu, ...

Kant-Laplaceova hipoteza

Kant-Laplaceova hipoteza [~ lapla's~] (nebularna hipoteza), zajednički naziv za prve rasprave iz XVIII. ...

kapilarnost

kapilarnost, pojava podizanja ili spuštanja razine tekućina uz rub uskih cijevi (kapilara) uzrokovana ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...