Upit Lahuti Abul Kasim, pronađeno natuknica: 2

Lahuti, Abul Kasim

Lahuti, Abul Kasim (Abū’l-Qāsim Lāhūtī [la:hu:ti:']), iranski pjesnik (Kermanshah, zapadni Iran, 4. XII. 1887 ...

Perzija

Perzija, do 1935. službeni naziv za Iran, izveden od imena Perzijanaca, dominantnog etničkog sloja na ...