Upit Lagrange Joseph Louis de, pronađeno natuknica: 10

Lagrange, Joseph Louis de

Lagrange [lagʀ8118:'ž], Joseph Louis de, francuski matematičar i astronom (Torino, 25. I. 1736 – Pariz, ...

binarni kvadratični oblik

binarni kvadratični oblik, oblik dviju varijabli tipa f (x, y) = = ax2 + bxy + cy2. Ako su a, b i c ...

elektrotehnika

elektrotehnika (elektro- + tehnika), tehnička znanost koja proučava proučava proizvodnju, prijenos i ...

energija

energija (grč. ἐνέργεıα: rad, učinak). 1. Djelotvorna sila, životna djelatnost, odlučnost, odrješitost. 2. ...

gravitacija

gravitacija (prema lat. gravitas: težina), sila uzajamnog privlačenja između masa. Po Isaacu Newtonu, ...

klasična fizika

klasična fizika, područja fizike razvijena prije 1900. i utemeljena na Newtonovim zakonima mehanike ...

Lagrangeove točke

Lagrangeove točke [lagʀ :'ž~] (libracijske točke), egzaktna rješenja klasičnoga problema triju tijela ...

nebeska mehanika

nebeska mehanika, grana astronomije koja proučava gibanje svemirskih tijela pod djelovanjem sile te ...

numerička matematika

numerička matematika, grana matematike koja pronalazi i razvija (od teorije do praktične primjene) metode ...

teorija grupa

teorija grupa, grana moderne algebre koja se bavi proučavanjem grupa i njihovih svojstava. Razvili su ...

(1)