Upit Kresida, pronađeno natuknica: 18

Kresida

Kresida (Cressida), Uranov satelit koji obilazi Uran s periodom od 0,46 dana i sinkrono se okreće oko ...

Boban, Božidar

Boban, Božidar, hrvatski glumac (Split, 24. XII. 1938). God. 1962. diplomirao na Akademiji dramske umjetnosti ...

Bogdanović, Pavle

Bogdanović, Pavle, hrvatski glumac (Čepin, 26. XII. 1934 – Zagreb, 17. XI. 1993). Studirao na Akademiji ...

Chaucer, Geoffrey

Chaucer [čɔ:'sə], Geoffrey, engleski književnik (London, oko 1342 – London, 25. X. 1400). Iz obitelji ...

drama

drama (engl. drama; franc. drame; njem. Drama; prema kasnolat. drama < grč. δρ8118μα: radnja, događaj), ...

Henryson, Robert

Henryson [he'nrisən], Robert, škotski pjesnik (?, 1424 – ?, oko 1506). Pripadnik škole tzv. škotskih ...

komedija

komedija (lat. comoedia < grč. ϰωμῳδία, od ϰῶμος: veseo ophod i ᾠδή: pjesma). 1. Dramska vrsta koja ...

Kunčević, Ivica

Kunčević, Ivica, hrvatski redatelj (Bartolovec, 9. IV. 1945). God. 1969. završio studij jugoslavenskih ...

Milivojević, Dragan

Milivojević, Dragan, hrvatski glumac (Podgorica, Crna Gora, 5. XI. 1938 – Zagreb, 22. X. 1993). Kao ...

Rašica, Božidar

Rašica, Božidar (Boško), hrvatski arhitekt, scenograf i slikar (Ljubljana, 28. XII. 1912 – Zagreb, 13. IX. 1992). ...

(1)  2