Upit Korint, pronađeno natuknica: 27

Korint

Korint (Korintos, grčki Κόρıνϑος, Kórinthοs, novogrčki izgovor [ko'rinϑos]), grad i luka na sjeveroistočnome ...

Acciaiuoli

Acciaiuoli [ač:aiuɔ:'li], talijanska patricijska obitelj podrijetlom iz Brescie, od početka XII. st. ...

akropola

akropola (grčki ἀϰρόπολıς: gornji grad), u antičkoj Grčkoj dio grada na uzvisini, strmu brijegu, koji ...

Antalkida

Antalkida (grčki Ἀνταλϰίδας, Antalkίdas), spartanski vojskovođa (? – ?, oko 367. pr. Kr.). Vodio pregovore ...

Antigon II. Gonata

Antigon II. Gonata (grčki Ἀντίγονος ὁ Γονάτας, Antígonos ho Gonátas), makedonski kralj (?, 320. pr. Kr. ...

arheološka nalazišta

arheološka nalazišta, uglavnom nepisana vrela za proučavanje načina života, razvoja kulture i civilizacije ...

Arion

Arion (grčki Ἀρίων, Aríōn), grčki pjesnik i kitarod (Metimna na Lezbu, VII/VI. st. pr. Kr.). Navodno ...

Dinarh

Dinarh (grčki Δείναρχος, Deínarkhos), grčki govornik (Korint, oko 360. pr. Kr. – Atena, nakon 292. pr. Kr.). ...

dinast

dinast (grč. δυνάστης: mogućnik, vladar). 1. Vladar, glavar vladajuće obitelji. 2. Naziv za pripadnike ...

Diogen iz Sinope

Diogen iz Sinope (grčki Διογένης, Diogénēs), grčki filozof (Sinopa na Crnome moru, 403. pr. Kr. – Korint, ...

(1)  2  3