Upit Konavle, pronađeno natuknica: 15

Konavle

Konavle (također Konavli; prema lat. cannabula: jarak /za odvodnjavanje zemljišta/), kraj jugoistočno ...

Balšići

Balšići, feudalci u Zeti, potomci vlastelina Balše. Tri Balšina sina, Stracimir (u. 1372), Đurađ i Balša ...

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (akronim BiH), država u jugoistočnoj Europi. Na sjeveru, zapadu i jugu graniči s ...

Cavtat

Cavtat, gradić i luka 17 km jugoistočno od Dubrovnika; 2143 st. (2011). Leži na poluotoku Ratu, odnosno ...

Dubrovačka Republika

Dubrovačka Republika. O kontinuitetu života na području današnjega Dubrovnika svjedoče materijalni tragovi ...

Dubrovačko-neretvanska županija

Dubrovačko-neretvanska županija (XIX), administrativno-teritorijalna jedinica u jugoistočnome dijelu ...

Dubrovnik

Dubrovnik, grad i luka na jugu Dalmacije, sjedište Dubrovačko-neretvanske županije; 28 434 st. (2011). Smještaj ...

maska

maska (njem. Maske < franc. masque, prema tal. maschera, gornjotal. mascara < kasnolat. i srednjovj. ...

Mijović Kočan, Stijepo

Mijović Kočan, Stijepo, hrvatski književnik (Đurinići, Konavle, 14. IV. 1940). Studij književnosti završio ...

Miljanić, Đuro

Miljanić, Đuro, hrvatski fizičar (Uskoplje, Konavle, 15. II. 1942 – Zagreb, 29. II. 2016). Diplomirao ...

(1)  2