Upit Jozefinska cesta, pronađeno natuknica: 6

Jozefinska cesta

Jozefinska cesta, cesta koja preko Duge Rese, Generalskoga Stola, Josipdola, Jezerana, Brinja i velebitskoga ...

cesta

cesta, građevina namijenjena prometu cestovnih vozila. U njezinu su sastavu ponekad predviđene i prometne ...

Jezeransko polje

Jezeransko polje, polje u kršu Like; obuhvaća oko 9 km2. Dugo je 15,5 km, široko do 1,5 km. Leži na ...

Ogulinsko-plaščanska udolina

Ogulinsko-plaščanska udolina, subregija gorskoga dijela Hrvatske smještena u istočnome podnožju Velike ...

kartografija

kartografija (karta + -grafija), vještina izradbe karata i znanstvena disciplina koja se bavi poviješću, ...

tehnika

tehnika (prema grč. τεχνιϰός: vješt, uvježban, od τέχνη: umijeće, vještina), ukupnost iskustveno ili ...