Upit Josip, pronađeno natuknica: 592

Josip

Josip (hebr. jōsēf: neka Jahve pridoda /još i drugu djecu/), starozavjetni patrijarh, jedanaesti sin ...

Accurti, Josip

Accurti [ak:u'~], Josip, hrvatski prirodoslovac (Senj, 11. VIII. 1824 – San Giovanni di Guardiella kraj ...

Adamček, Josip

Adamček, Josip, hrvatski povjesničar (Vuka kraj Osijeka, 13. III. 1933 – Zagreb, 25. XII. 1995). Studij ...

Alačević, Josip

Alačević, Josip, hrvatski arheolog, povjesničar i konzervator (Makarska, 1826 – Zadar, 7. III. 1904). ...

Andreis, Josip

Andreis, Josip, hrvatski muzikolog i povjesničar glazbe (Split, 19. III. 1909 – Zagreb, 16. I. 1982). ...

Andrić, Josip

Andrić, Josip, hrvatski književnik, prevoditelj i skladatelj (Bukin, danas Mladenovo, Bačka, 14. III. 1894 ...

Anić, Josip

Anić (Zagozda), Josip, hrvatski glumac (Brdovec kraj Zaprešića, 15. V. 1859 – Zagreb, 14. V. 1933). ...

Aranza, Josip

Aranza, Josip, hrvatski filolog, dijalektolog i književni povjesničar (Kaštel Novi, 12. II. 1864 – Zagreb, ...

Bach, Josip

Bach [bah], Josip, hrvatski glumac i redatelj (Gospić, 15. II. 1874 – Zagreb, 6. VII. 1935). Završio ...

Bäck, Josip

Bäck [bek], Josip, tvorničar (Pešta, 1816 – Zagreb, 6. XII. 1868). Iz obitelji izrađivača igraćih karata, ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|