Upit Istarska županija, pronađeno natuknica: 4

Istarska županija

Istarska županija (XVIII), administrativno-teritorijalna jedinica u zapadnoj Hrvatskoj sa sjedištem ...

Hrvatska (država)

Hrvatska (Republika Hrvatska), država u jugoistočnoj Europi, između Slovenije na sjeverozapadu (duljina ...

Istra (poluotok)

Istra, najveći poluotok istočne obale Jadrana. Kopnena granica Istre nije pouzdano utvrđena. Obično ...

Alpe-Jadran

Alpe-Jadran, skraćeni naziv Radne zajednice Alpe-Jadran, koju su osnovale u Veneciji 20. XI. 1978. pokrajine ...