Upit Ibn Sina, pronađeno natuknica: 19

Ibn Sina

Ibn Sina (arapski Abū ‘Alī al-Ḥusayn ibn ‘Abd Allāh ibn Sīnā [ibn si:'na:], lat. Avicena [~ce'~]), arapski ...

Arapi

Arapi, narodi semitskog podrijetla nastanjeni na poluotoku Arabiji, odakle su se raširili po jugozapadnoj ...

islam

islam (arap. islām: pokornost Božjoj volji, predanost Bogu), monoteistička religija nastala u Arabiji ...

kozmetika

kozmetika (grč. ϰοσμητıϰὴ [τέχνη]: umijeće ukrašavanja), umijeće ukrašavanja i njege tijela te pripravci ...

veterinarstvo

veterinarstvo ili veterinarska medicina (veterina) (kasnolat. [ars] veterinaria, prema veterinarius: ...

Asmai

Asmai (puno ime Abū Sa‘īd ‘Abdulmalik ibn Qurayb al-Asma‘ī [a'bu: sa63308i:'d 63308abdulma'lik ibn qurạ'jb al ...

Egipat

Egipat (Mişr; Arapska Republika Egipat/Ǧumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyya), država u sjeveroistočnoj Africi ...

Hašimidi

Hašimidi ili Hašimiti, potomci Muhamedova pretka Hašima ibn al-Manafa. Najuglednija grana potječe od ...

Hidžaz

Hidžaz ili Hedžaz (arapski Al-Ḥiǧāz [~ ḥi62721a:'z]), brdovito područje u zapadnome dijelu Arapskoga poluotoka, ...

Ibn al-Asir

Ibn al-Asir ili Ibn al-Atir (arapski Ibn al-Aṯīr [ibnulaϑi:'r]), pseudonim trojice braće zaslužnih za ...

(1)  2