Za upit Hrvatsko fizikalno dru��tvo nema rezultata pretraživanja unutar Hrvatske enciklopedije.