Upit Hrvatski državni arhiv, pronađeno natuknica: 23

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski državni arhiv (HDA), središnja državna ustanova koja se bavi prikupljanjem arhivskoga gradiva, ...

arhiv

arhiv (kasnolat. archivum: pismohrana < grč. ἀρχεῖον: zgrada javnih službi, zgrada uprave), općenito, ...

digitalizacija

digitalizacija (engl. digitalization, od digit: znamenka), u najširem smislu, prevođenje analognoga ...

Erdődy

Erdődy [ε'rdø:di], velikaška obitelj madžarskog podrijetla s posjedima u Ugarskoj, Slavoniji i Hrvatskoj ...

Hrvatska (država)

Hrvatska (Republika Hrvatska), država u jugoistočnoj Europi, između Slovenije na sjeverozapadu (duljina ...

Kolanović, Josip

Kolanović, Josip, hrvatski povjesničar i arhivist (Zadar, 6. III. 1938 – Zadar, 7. V. 2020). Na Rimokatoličkom ...

Pellizzari, Benedetto

Pellizzari [pεl:iʒ:a:'ri], Benedetto (Benedikt), talijanski skladatelj (Vicenza, ? – Split, 11. XI. 1789). ...

Pintarić, Fortunat

Pintarić, Fortunat, hrvatski skladatelj (Čakovec, 3. III. 1798 – Koprivnica, 25. II. 1867). Djelomice ...

Tanodi, Zlatko

Tanodi, Zlatko (Aurelio), hrvatski povjesničar i arhivist (Breznički Hum kraj Varaždina, 1. IX. 1914 ...

Zagreb (grad)

Zagreb, glavni grad Hrvatske, sjedište administrativno-teritorijalnih, odn. upravnih jedinica Grada ...

(1)  2  3