Upit Horvat Josip, pronađeno natuknica: 13

Horvat, Josip

Horvat (Horvath), Josip, hrvatski novinar i povijesni pisac (Čepin, 15. I. 1896 – Zagreb, 6. X. 1968). ...

geodezija

geodezija (grč. γεωδαıσία: dioba zemlje), znanstvena i tehnička disciplina koja se bavi izmjerom i prikazom ...

Gorgona (umjetnička skupina)

Gorgona, hrvatska umjetnička skupina koja je djelovala 1959–66. u Zagrebu, bliska duhu fluxusa, novoga ...

Gradsko dramsko kazalište »Gavella«

Gradsko dramsko kazalište »Gavella«, osnovano u Zagrebu 1953. kao Zagrebačko dramsko kazalište (ZDK); ...

Horvat Pintarić, Vera

Horvat Pintarić, Vera, hrvatska povjesničarka umjetnosti (Sisak, 7. III. 1926). Diplomirala 1951., doktorirala ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

isusovci

isusovci (lat. Societas Jesu, akronim SJ, hrvatski naziv Družba Isusova; kolokvijalno jezuiti, isusovački ...

kalendar

kalendar (kasnolat. calendarium: knjiga rokova, knjiga dospijevanja, od lat. Kalendae: prvi dan u mjesecu ...

knjižarstvo

knjižarstvo, skupni naziv za različite oblike trgovine knjigama, časopisima, zemljovidima, muzikalijama ...

Lj

Lj, sedamnaesto slovo hrvatske abecede, za palatalni /ļ/; dvoslov (l + j). U starim se hrvatskim latiničkim ...

(1)  2