Upit Horvat Josip, pronađeno natuknica: 12

Horvat, Josip

Horvat (Horvath), Josip, hrvatski novinar i povijesni pisac (Čepin, 15. I. 1896 – Zagreb, 6. X. 1968). ...

geodezija

geodezija (grč. γεωδαıσία: dioba zemlje), znanstvena i tehnička disciplina koja se bavi izmjerom i prikazom ...

Gorgona (umjetnička skupina)

Gorgona, hrvatska umjetnička skupina koja je djelovala 1959–66. u Zagrebu, bliska duhu fluxusa, novoga ...

Horvat Pintarić, Vera

Horvat Pintarić, Vera, hrvatska povjesničarka umjetnosti (Sisak, 7. III. 1926). Diplomirala 1951., doktorirala ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

isusovci

isusovci (lat. Societas Jesu, akronim SJ, hrvatski naziv Družba Isusova; kolokvijalno jezuiti, isusovački ...

kalendar

kalendar (kasnolat. calendarium: knjiga rokova, knjiga dospijevanja, od lat. Kalendae: prvi dan u mjesecu ...

knjižarstvo

knjižarstvo, skupni naziv za različite oblike trgovine knjigama, časopisima, zemljovidima, muzikalijama ...

Lj

Lj, sedamnaesto slovo hrvatske abecede, za palatalni /ļ/; dvoslov (l + j). U starim se hrvatskim latiničkim ...

misije

misije (lat. missio: slanje, poslanje). 1. Organizirana djelatnost vjerskih zajednica na pridobivanju ...

(1)  2