Upit Heronova formula, pronađeno natuknica: 5

Heronova formula

Heronova formula (po Heronu iz Aleksandrije), formula za izračunavanje ploštine trokuta uz zadane duljine ...

formula

formula (lat.: pravilo, načelo). 1. Utvrđen ili uobičajen postupak ili pristup, obrazac (formula ponašanja); ...

ploština

ploština (znak P), kadšto nazvana površina, fizikalna veličina koja opisuje mjeru dijela neke plohe. ...

trokut

trokut, višekut s trima stranicama. Trokut ΔABC s vrhovima u točkama A, B, C (točke ravnine ili sfere ...

Heron iz Aleksandrije

Heron iz Aleksandrije (grčki Ἥρων, Hḗrōn), grčki matematičar i izumitelj (Aleksandrija, oko 10 – ?, ...