Upit Hadar, pronađeno natuknica: 5

Hadar

Hadar (arap. ḥadāri: zemlja, tlo) (Agena /možda od lat. genua: koljena/, Beta Centaura, β Centauri), ...

antropogeneza

antropogeneza ili antropogenija (antropo- + -geneza ili -genija), dio antropologije koji istražuje evolucijski ...

australopitek

australopitek (lat. australis: južni + grč. πίϑηϰος: majmun), (Australopithecus), rod fosilnih hominida, ...

beta cefeide

beta cefeide (prema Beti Cefeja, prvoj zvijezdi te vrste, koju je otkrio američki astronom Edwin Brant ...

Centaur

Centaur (Kentaur, latinski Centaurus [centạu'rus], oznaka: Cen), veliko zviježđe južnoga neba koje se ...