Upit Gutenberg Beno, pronađeno natuknica: 3

Gutenberg, Beno

Gutenberg [gu:'tənbεrk], Beno, njemačko-američki seizmolog (Darmstadt, Njemačka, 4. VI. 1889 – Pasadena, ...

Oldham, Richard Dixon

Oldham [61595u'ldəm], Richard Dixon, britanski geolog i seizmolog (Dublin, 31. VII. 1858 – Llandrindod, ...

Richterova ljestvica

Richterova ljestvica (po Charlesu Francisu Richteru), logaritamska ljestvica s pomoću koje se brojevima ...