Upit Graham Martha, pronađeno natuknica: 4

Graham, Martha

Graham [grẹiəm], Martha, američka plesačica, koreografkinja i pedagoginja (Allegheny kraj Pittsburgha, ...

Batsheva Dance Company

Batsheva Dance Company [bætši'və dα:ns kʌ'mpəni], izraelska plesna trupa koju je 1963. osnovala plesna ...

Denishawn

Denishawn [de'nišɔ:n], plesna škola i trupa koju su 1915. u Los Angelesu osnovali Ruth St. Denis i Ted ...

koreografija

koreografija (grč. χορεία: ples + -grafija), prvotno, sustav znakova za bilježenje plesnih pokreta i ...