Upit Gliptoteka HAZU, pronađeno natuknica: 9

Gliptoteka HAZU

Gliptoteka HAZU, specijalizirani muzej u Zagrebu, koji čuva i izlaže najveću zbirku skulptura u Hrvatskoj. ...

Avramova, Borka

Avramova, Borka, hrvatska kiparica (Tetovo, Makedonija, 9. X. 1924 – Zagreb, 25. III. 1993). Završila ...

Bauer, Antun

Bauer, Antun, hrvatski muzeolog i kolekcionar (Vukovar, 18. VIII. 1911 – Zagreb, 9. IV. 2000). Diplomirao ...

gliptoteka

gliptoteka (grčki γλυπτός: urezan, izrezbaren + -teka), zbirka izrezbarenih predmeta od kamena; u širem ...

Hrvatska (država)

Hrvatska (Republika Hrvatska), država u jugoistočnoj Europi, između Slovenije na sjeverozapadu (duljina ...

Jančić, Stanko

Jančić, Stanko, hrvatski kipar (Zagreb, 2. V. 1932 – Zagreb, 23. X. 2018). Diplomirao 1956. na Akademiji ...

odljev

odljev, kopija prirodnoga predmeta, kiparskoga djela ili predmeta umjetničkog obrta dobivena lijevanjem ...

Zagreb (grad)

Zagreb, glavni grad Hrvatske, sjedište administrativno-teritorijalnih, odn. upravnih jedinica Grada ...

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU), najviša kulturna i znanstvena institucija u Hrvatskoj, ...